• 26 luty 2018

Uczniowie klas maturalnych 4bm i 4ac pod opieką nauczycielki matematyki Barbary Młyńczak w pierwszym tygodniu ferii zimowych podjęli wyzwanie matematyczne. W Matematycznym Maratonie Maturalnym zmagali się z zadaniami zarówno z poziomu podstawowego jak i rozszerzonego. Wysiłek włożony w rozwiązywanie złożonych problemów matematycznych z pewnością przybliżył uczestników maratonu  do sukcesu maturalnego.