• 09 marzec 2018

warsztaty

Uczniowie klas maturalnych 09.03 2018 uczestniczyli  w warsztatach  z zakresu doradztwa zawodowego " Wygraj swoją przyszłość, praca w zawodzie, test kompetencji przyszłości zawodowej". Zajęcia prowadziły: pedagog Alina Matras i Agnieszka Górny pedagog doradca zawodowy z Poradni Psychologiczno- Pedagogicznej nr 4.