• 10 kwiecień 2018

2018-04-08 Wycieczka zawodoznawcza

W dniu 9 kwietnia 2018r. uczniowie klas czwartych uczestniczyli w wizycie zawodoznawczej w zakładach Philip Morris Polska w Krakowie. Młodzi elektrycy, elektronicy, mechatronicy i informatycy z dużą uwagą  oglądali zakład , a szczególnie te stanowiska, w których praca  jest  bliska ich kwalifikacjom.  Znakomita opieka przewodnicka  PMI,  pozwoliła na poznanie nowoczesnego procesu technologicznego, dobrej  organizacji pracy i przyjaznego traktowania pracowników. 
Koordynatorem wycieczki była pani pedagog Alina Matras
Opiekę nad młodzieżą sprawowali wychowawcy Barbara Młyńczak i Krzysztof Gazdowicz.