• 28 wrzesień 2018

Uczniowie szkoły uczestniczą w kursach realizowanych w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020 pod nazwą CENTRUM KOMPETENCJI ZAWODOWYCH w branży elektryczno-elektronicznej.

Kursy realizowane w I okresie roku szkolnego 2018/2019

- Montaż układów elektronicznych na obwodach drukowanych; 30 godz.  realizujący Pan Krzysztof Gazdowicz sala 02

- Instalacje sterowania, automatyki mieszkaniowej i przemysłowej; 30 godz. realizujący Pan Artur Głowacki, sala 03

- Kurs kwalifikacyjny do ! kV w zakresie aparatury kontrolno-pomiarowej oraz urządzeń automatycznej regulacji sterowania i zabezpieczeń; 45 godz. realizujący Pan Mieczysław Skirło sala 08, Pan Krzysztof Oliwa sala 08

 Więcej informacji oraz  wykaz dokumentów do pobrania na stronie głównej szkoły w zakładce  Centrum Kompetencji Zawodowych.

Szkolnym koordynatorem projektu jest Pani Grażyna Leśniak pokój 109

Projekt jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego