• 25 październik 2018

Z wielką radością  podajemy, że w dniu dzisiejszym  nasz nauczyciel matematyki i przedmiotów informatycznych - Pani KATARZYNA DYMEK NOWAK odebrała z rąk Pani Kurator Barbary Nowak, nagrodę Małopolskiego Kuratora Oświaty za wybitne osiągnięcia w pracy dydaktyczno-wychowawczej.

Serdecznie gratulujemySmileSmile