• 28 styczeń 2019

Uczniowie klas maturalnych uczestniczyli w MATEMATYCZNYM   MARATONIE  MATURALNYM -  dodatkowych zajęciach  z matematyki.
Zajęcia odbyły się w pierwszym tygodniu ferii zimowych codziennie w godz. 9.00 - 12.00. Na pewno wysiłek włożony w rozwiązywanie złożonych problemów matematycznych przybliżył uczestników maratonu  do sukcesu maturalnego. 

Wydarzenie zorganizowały : Agata Łysień i Barbara Młyńczak.