• 29 styczeń 2019

2019-01-29 Wokół szopki- 1d

Wpisanie krakowskiego szopkarstwa na listę UNESCO zainspirowało do zorganizowania dlauczniów spaceru WOKÓŁ SZOPKI W NOWEJ HUCIE, aby podziwiać te rozstawione wszklanych, podświetlanych gablotach i witrynach. Wydarzenie wpisuje się w realizacjęinnowacji Ja Krakus. Wiem gdzie mieszkam. W wydarzeniu wzięli udział uczniowie klasy1d pod opieką Jadwigi Jurczyk-Motyl i Barbara Młyńczak.