EGZAMIN MATURALNY 2018
Dodane przez dorota krawczyk dnia 27 kwiecień 2018

EGZAMIN MATURALNY  2018 odbędzie się w następujących terminach:

PISEMNY

JĘZYK POLSKI                   4.05.2018   p.podst. godz.  9;00      p.rozsz.godz. 14;00

MATEMATYKA                     7.05.2018   p.podst. godz.  9;00

JĘZYK ANGIELSKI              8.05.2018   p.podst. godz.  9;00     p.rozsz. godz.  14;00 

MATEMATYKA                     9.05.2018   p.rozsz. godz.  9;00

INFORMATYKA                  11.05.2018   p.rozsz. godz.14;00

FIZYKA I ASTR.                  14.05.2018  p.rozsz. godz.  9;00

GEOGRAFIA                       14.05.2018  p.podst., p.rozsz. 14;00

JĘZYK NIEMIECKI             15.05.2018  p.podst.  godz. 9;00 -   XXIV LO

Na egzamin należy się zgłosić o godz. 8;30 pod wyznaczoną salą  z dowodem osobistym

USTNY

JĘZYK POLSKI          10, 11,18.05.2018

JĘZYK ANGIELSKI    11,15,16.05.2018

Harmonogram egzaminów jest wywieszony na tablicy ogłoszeń maturalnych obok dużej sali gimanstycznej