Matura 2016/2017

  • 1a deklaracja dla uczniów zdających maturę po raz pierwszy w 2015/2016
  • 1b deklaracja absolwenta, który przystąpił po raz pierwszy do egzaminu maturalnego latach 2010-2014
  • Procedury organizowania i przeprowadzania egzaminu maturalnego w roku szkolnym 2015/2016

  • Informacje o egzaminie maturalnym