HARMONOGRAM PRACY SZKOŁY w roku szkolnym 2018/2019

3 wrzesień 2018r.
  Rozpoczęcie rocznych zajęć dydaktyczno-wychowawczych
7 wrzesień 2018r.
Dzień Narodowego Czytania
14 wrzesień 2018 r.
Sprzątanie świata
12 października 2018r.

Spotkanie z okazji dnia KEN

21 grudzień 2018 r.
  Świąteczne spotkanie opłatkowe
 23-31 grudzień 2018 r.
  zimowa przerwa świąteczna
0d 09.01.2019 do 16.01.2019
Egzaminy zawodowe; sesja zimowa 
14-27 stycznia 2019 r. 
  ferie zimowe
28 marzec 2019
  Małopolski Konkurs Prac Własnych Technicznych 
21 marca 2019r.
Szkolne Święto Wiosny
18 kwietnia - 23 kwietnia 2019 r.
  wiosenna przerwa świąteczna
26 kwiecień 2019 r.
zakończenie zajęć w klasach programowo najwyższych w szkołach ponadgimnazjalnych
Od 06.05.2019 do 25.05.2019  
egzaminy maturalne
Od 17.06.2019 do 04.07.2019 
Egzaminy zawodowe; sesja czerwiec-lipiec 2019
21 czerwca 2019 r. 
Zakończenie zajęć dydaktyczno-wychowawczych

21 czerwca - 31 sierpnia 2019 r 

Ferie letnie

 

Dni wolne ustawowo

11.11.2018 Wszystkich Świetych
1.01.2019 Nowy Rok
1.05.2019 Święto Pracy 
3.05.2019 Świeto Konstytucji 3 maja
20.06.2019 Boże Ciało

Dni wolne od zajęć dydaktyczno-wychowawczych

02 listopada 2018 - komisje przedmiotowe
10 stycznia 2019 - pisemny egzamin zawodowy - sesja zimowa
02 maja 2019- komisje przedmiotowe
6,7,8 maja 2019 - pisemny egzamin maturalny
18 czerwca 2019- pisemny egzamin zawodowy - sesja letnia