Szanowni Państwo! Rodzice, Absolwenci, Przyjaciele Szkoły!

spsm baner

Rozliczając swoje dochody za rok poprzedni, każdy może przeznaczyć 1% swojego podatku na rzecz organizacji pożytku publicznego. Organizacją taką jest Stowarzyszenie Pomocy Szkole "Małopolska", którego członkiem jest Społeczny Komitet Szkolny działający przy Zespole Szkół Elektrycznych Nr2 w Krakowie.

Wesprzeć finansowo szkołę można przekazując 1% na konto Stowarzyszenia Pomocy Szkole "Małopolska" wskazując ZESPÓŁ SZKÓŁ ELEKTRYCZNYCH NR 2, jako szkołę, do której odpis jest skierowany. Kwota ta przyczyni się do poprawy warunków nauki naszych dzieci.Nauczyciele i pracownicy naszej szkoły dokonują takich wpłat rokrocznie. Również i w tym roku podjęli już takie decyzje.

 RAZEM POMÓŻMY SZKOLE.

Deklarację PIT- zeznanie o wysokości osiągnietego dochodów w roku podatkowym należy wypełnić wg załączonej instrukcji, a Urząd Skarbowy przekaże wyliczoną kwotę: we wniosku o przekazanie 1% podatku należnego na rzecz organizacji pożytku publicznego - wpisać

nr KRS 0000052078

i wnioskowaną kwotę (1 % podatku) w informacjach uzupełniających - ZESPÓŁ SZKÓŁ ELEKTRYCZNYCH NR 2 W KRAKOWIE oraz zaznaczyć pozycję - wyrażam zgodę

 

Dyrektor szkoły - Dorota Krawczyk