Wykaz kursów prowadzonych przez ZSEl Nr 2:

os. Szkolne 26

31-977 Kraków

tel.: 12 644 59 50

e-mail: zsel@elektryk2.krakow.pl

Dokumenty: 

Kursy - plakat
Kursy - regulamin

Symbol kwalifikacji:E-7

Nazwa kwalifikacji: Montaż i konserwacjamaszyn i urządzeń elektrycznych

Opis: Kwalifikacja wchodzi w skład zawodu elektryk i stanowi podbudowę zawodu technik elektryk. Celem kształcenia jest przygotowanie absolwenta mobilnego na rynku pracy.Osoba posiadająca kwalifikacje przypisane do zawodu wyposażona jest w aktualną wiedzę i umiejętności zawodowe, ale także świadomość ciągłego doskonalenia się i pozyskiwania nowych uprawnień.

Czas trwania kursu w miesiącach

 z PKZ* 8

bez PKZ* 4

Data rozpoczęcia: 18.09.2015

Symbol kwalifikacji  E-8
Nazwa kwalifikacji: Montaż i konserwacja instalacji elektrycznych

Opis: Kwalifikacja wchodzi w skład zawodu elektryk i stanowi podbudowę zawodu technik elektryk. Celem kształcenia jest przygotowanie absolwenta mobilnego na rynku pracy.Osoba posiadająca kwalifikacje przypisane do zawodu wyposażona jest w aktualną wiedzę i umiejętności zawodowe, ale także świadomość ciągłego doskonalenia się i pozyskiwania nowych uprawnień.
Czas trwania kursu w miesiącach:

z PKZ* - 7  

bez PKZ* -3

Data rozpoczęcia: 18.09.2015

Symbol kwalifikacji:  E-24

Nazwa kwalifikacji: Eksploatacja maszyn, urządzeń i instalacji elektrycznych

Czas trwania kursu w miesiącach    
bez PKZ* 2

Symbol kwalifikacji: E-5
Nazwa kwalifikacji: Montaż układów i urządzeń elektronicznych  

Czas trwania kursu w miesiącach:
bez PKZ* - 3
 z PKZ* -  7
Data rozpoczęcia:  od roku 2016 

Symbol kwalifikacji  E-6
Nazwa kwalifikacji: Wykonywanie instalacji urządzeń elektronicznych

Czas trwania:
z PKZ* -  7 
bez PKZ* - 4  

Data rozpoczęcia: od roku 2016

Symbol kwalifikacji  E-20
Nazwakwalifikacji: Eksploatacja urządzeń elektronicznych  

 Czas trwania kursu w miesiącach  

bez PKZ* -5

Data rozpoczęcia:  od roku 2016  

Symbol kwalifikacji: E-12
Nazwa kwalifikacji: Montaż i eksploatacjakomputerów osobistych oraz urzadzeń peryferyjnych  

Czas trwania kursu w miesiącach:
z PKZ* - 6
bez PKZ* -  3

Planowana data rozpoczęcia:

 18.09.2015

Symbol kwalifikacji  E-13
Nazwa kwalifikacji Projektowanie lokalnych sieci komputerowych i administrowania sieciami  


Czas trwania kursu w miesiącach:
bez PKZ* -   3

Planowana data rozpoczącia:  od roku 2016

Symbol kwalifikacji:E-14
Nazwa kwalifikacji Tworzenie aplikacji internetowych i baz danych oraz administrowanie bazami  

Czas trwania kursu w miesiącach:
bez PKZ*  4  

*PKZ- podbudowa kształcenia w zawodzie (wspólna dla zawodów: elektryk, technik elektryk, monter elektryk, technik elektronik)