Planowane klasy - w roku szkolnym 2019/2020

Gimnazjum

Szkoła Podstawowa

Nazwa szkoły:

Technikum Elektryczne  Nr 8

Oddziały i kierunki kształcenia:

1a - technik elektronik

1b - technik elektryk

1c - technik informatyk

1m - technik mechatronik

języki obce ( we wszystkich klasach):

j. angielski i j. niemiecki

Przedmioty punktowane w klasach technik elektronik, technik elektryk, technik mechatronik:

język polski
j. obcy
matematyka
zajęcia techniczne 


Przedmioty punktowane w klasie technik informatyk:

język polski
matematyka
język obcy
informatyka 

Nazwa szkoły:

3-letnie XXII Liceum Ogólnokształcące


Oddziały i kierunki kształcenia:

1o - logistyka w turystyce

Jezyki obce:

jezyk angielski, jezyk niemiecki

Przedmioty punktowane:

jezyk polski, geografia, język obcy, informatyka

Przedmioty wiodace:

 Geografia, Język angielski, Informatyka

Przedmioty dodatkowe:

logistyka