Dyrektor Szkoły:

Dorota Krawczyk 


Wicedyrektor: 

Krzysztof Oliwa


Adres szkoły:

Zespół Szkól Elektrycznych Nr 2
os. Szkolne 26
31-977 Kraków

 tel (12) 644-59-50 Sekretariat Główny
(12)644-65-83 centrala
644-16-84 fax.

(12) 644-65-83 Sekretariat Uczniowski
(
12)644-23-13 Internat

e-mail:

zsel@elektryk2.krakow.pl

dyrektor@elektryk2.krakow.pl


Sekretariat czynny codziennie w godzinach od 8.00 -15.00


Dane do faktury VAT:

Dane nabywcy:

Gmina Miejska Kraków
Pl. Wszystkich Świętych 3-4
31-004 K Kraków
NIP: 676 101 37 17

Dane odbiorcy:

Zespół Szkół Elektrycznych Nr 2
os. Szkolne 26
31-977 Kraków