TERMINY PRAKTYK ZAWODOWYCH

 

3 c    październik-listopad 2018 

 3b  kwiecień/maj 2019

 3am maj 2019